EUROCODE-kantelstuw NEN EN 1090-2 EXC3

Constructieve Veiligheid in Waterbeheersing

 

Rijkswaterstaat stelt de hoogste eisen aan de oplossingen voor waterkeringen om deze Constructief Veilig te laten zijn.
Deze Technische Informatie Sheet is opgesteld voor u om meer inzicht te verschaffen hoe de stuwen in keringen worden ontworpen, geverifieerd, gefabriceerd en geïnspecteerd.
Constructief Veilig. Zodat wij u een betrouwbaar en duurzaam product kunnen garanderen, “fit for purpose”.

Constructieve Veiligheid

Constructieve Veiligheid is de veiligheid die een bouwconstructie bezit tegen bezwijken. Waarbij de Europese Normen in de NEN-EN 1990 serie (Euro Codes) gebruikt worden voor de beoordeling van deze Constructieve Veiligheid welke zijn onderverdeeld in een Gevolgklasse en een Uitvoeringsklasse.

Deze zijn sinds 2014 onderdeel van het wettelijk Bouwbesluit.

Correcte uitgangspunten

Standaard Industriële Praktijk gaat bij een stuw altijd uit van een constante geringe overstort met bijbehorende geringe debieten en niet van de mogelijkheid om met veel grotere overstorten veel meer water af te kunnen laten met hogere debieten.

In onderstaande grafiek zijn deze verschillen in krachten weergegeven van geheel sluitend 90°naar geheel geopend 0° voor een stuw.
Door de klimaatverandering worden er steeds hogere afvoerdebieten bij stuwen geëist.
Kantelstuw

Grafiek belasting kantelstuw

Voor uw Constructieve Veiligheid in Waterbeheersing

Constructieve Veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid. Rijkswaterstaat is daarom actief betrokken bij het opstellen en het onderhouden van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid

KWT is lid van deze organisatie.

www.kpcv.nl