MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De aandeelhouders en directie van de Bergschenhoek Groep B.V. hechten veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wij realiseren ons dat we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Ook de andere stakeholders van de ondernemingen van de Bergschenhoek Groep B.V. stellen steeds vaker MVO-eisen aan de ondernemingen.

In 2015 is een richtlijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de Bergschenhoek Groep B.V. opgesteld. Hierin wordt de visie op MVO uiteengezet en worden uitgangspunten beschreven voor vormgeving van het MVO beleid door de werkmaatschappijen van de Bergschenhoek Groep B.V.

KWT Waterbeheersing

Duurzame Inzetbaarheid van mensen is volgens de Bergschenhoek Groep B.V. een onderwerp binnen MVO waar aandacht voor moet zijn. Eind 2014 is de subsidie Duurzame inzetbaarheid (ESF 2014-2020) via het Europees sociaal fonds aangevraagd met als activiteit: Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan. Door middel van het houden van interviews binnen de gehele organisatie en bijeenkomsten met een vastgestelde project- en stuurgroep is dit onderwerp in 2015 verder uitgediept met als resultaat een beleids- en implementatieplan. Het traject is een samenwerking geweest van drie werkmaatschappijen die vielen onder de holding Bergschenhoek Groep B.V. en mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. In 2016 zal het implementatieplan ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Hiervoor is wederom de subsidie van het Europees sociaal fonds aangevraagd

EuSoFo