Privacy statement en cookiebeleid

KWT Waterbeheersing B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en gebruik maken van cookies.

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen door ons persoonlijke gegevens over u worden verkregen, zoals bijvoorbeeld een IP-adres of e-mailadres, ook wel “persoonsgegevens” genoemd. Deze persoonsgegevens worden door ons conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens alleen door ons verkregen doordat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u documentatie aanvraagt, contactinformatie geeft of – indien van toepassing – een aankoop doet. Wanneer u van ons een dienst heeft afgenomen of aan ons uw –emailadres heeft verstrekt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten. U kunt zich op elk gewenst moment hiervoor afmelden via de afmeldmogelijkheid onderaan de e-mail of door contact op te nemen met Paul Hildering via +31(0)321-335566.

Indien u via de website solliciteert verzamelen wij de door u verstrekte gegevens om te beoordelen of u geschikt bent voor de openstaande functie. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang.
Daarnaast kunnen wij, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, uw gegevens opnemen in ons systeem zodat wij u kunnen benaderen voor andere beschikbare en passende functies.
Het verstrekken van de persoonsgegevens is wettelijk niet verplicht. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, is het echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om te beoordelen of u als kandidaat geschikt bent voor een vacante functie.

Met wie delen wij gegevens?
In principe delen wij uw gegevens niet met derden. Het kan echter zo zijn dat wij voor de uitvoering van IT-diensten derden inschakelen. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.
Wij geven persoonsgegevens niet door aan derden buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Nadat wij hebben voldaan aan uw verzoek verwijderen na 4 weken de gegevens.
Gegevens van sollicitanten bewaren wij tot uiterlijk tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieperiode. Indien u toestemming heeft gegeven dat wij uw gegevens mogen bewaren zodat wij u op hoogte kunnen brengen van toekomstige vacatures, dan zullen wij uw gegevens uiterlijk tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. Deze toestemming kunt u op ieder moment intrekken.

Cookies
Wij maken gebruik van “cookie”-technologie en andere vergelijkbare technieken om aanvullende gegevens over het websitegebruik te verzamelen en onze diensten te verbeteren.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De met deze cookies verkregen informatie gebruiken wij om het gebruik van onze website te analyseren, zodat wij de website kunnen blijven verbeteren.
Gedurende uw bezoek aan onze website worden onder andere uw IP-adres, de naam van uw internetprovider, de internetpagina van waaruit u bij ons terecht bent gekomen, de door u bekeken pagina´s op onze website en de datum en duur van uw bezoek door onze webserver geregistreerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van cookies van een webanalyse service van KWT Waterbeheersing B.V.

Wij gebruiken de volgende cookies:
Cookie type: Analytische cookies

Wat: We gebruiken hiervoor Google Analytics, zo kunnen we gebruikerservaring verbeteren.

Bewaartermijn: 26 maanden

Meer informatie: Google privacy policies

 

Cookie type: functionele cookies

Wat: Om u in de juiste taal te kunnen bedienen.

Bewaartermijn: 26 maanden

De met de cookies verkregen informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Impres B.V. op beveiligde servers in Nederland. KWT Group B.V. en/of Impres B.V.  zal de informatie enkel aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie als verwerker verwerken. U kunt het plaatsen van cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens of, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.
U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het beleid
Doordat de privacy- en cookiewetgeving kan worden aangepast, is dit privacy- en cookiestatement mogelijk aan veranderingen onderhevig. Wij adviseren u dan ook dit statement regelmatig te raadplegen.

Voor meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u mailen naar: info@kwt.nl