Corona

Geachte relatie,

Via deze weg willen wij u, als vaste relatie, informeren omtrent de maatregelen die KWT Waterbeheersing B.V. heeft genomen als reactie op de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) wereldwijd en daarbij genomen maatregelen door de Rijksoverheid in Nederland.

KWT Waterbeheersing B.V. heeft en volgt alle maatregelen op zoals deze door de Rijskoverheid zijn of worden uitgevaardigd. De continuïteit van onze bedrijfsvoering is nog altijd zoals u dat van ons gewend bent en wij hebben passende maatregelen genomen om dit ook zo te houden.

Het kan voorkomen, dat door extra verzuim als gevolg van de afgekondigde maatregelen onze (telefonische) bereikbaarheid in een enkel geval minder is dan u van ons gewend bent. Hiervoor vragen wij uw begrip.

De volgende maatregelen zijn, gezien de huidige situatie omtrent het coronavirus (COVID-19), binnen ons bedrijf van kracht:

  • Alle actuele voorschriften omtrent hygiëne en voorzorgsmaatregelen zoals uitgevaardigd door de Rijksoverheid zijn getroffen om de bedrijfsvoering en leveringen te blijven garanderen;
  • Wij houden genoemde voorschriften nauwlettend in de gaten en indien nodig volgen wij aanpassing in deze voorschriften direct op;
  • Wij hebben zichtbaar (preventieve) maatregelen genomen in onze organisatie, zowel op kantoor, in onze magazijnen, de productielocaties, de afdeling logistiek als bij onze afhaalbalies op onze vestigingen.
  • Bezoek en/of leveranciers dienen een (niet medisch) mondkapje te dragen in alle binnenruimtes van KWT.
  • Ook staan hebben wij in nauw contact met onze leveranciers en transporteurs omtrent alle maatregelen;
  • Wij hebben onze leveranciers verzocht indien verstoringen optreden in de leveringen ons proactief te benaderen. Mocht dit invloed hebben op onze bedrijfsvoering dat informeren wij u daarover;
  • Wij zijn ten alle tijden bereid mee te denken in mogelijke alternatieven/oplossingen om u volgens afspraak te blijven bedienen.

Mochten de ontwikkeling in- en/of extern daar aanleiding toe geven, dan zullen wij u hierover via deze weg direct informeren. Indien u op dit moment of in een later stadium aanvullende vragen heeft dan kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger of onze afdeling salessupport: salessupport@kwtnl.

Wij danken u op voorhand voor uw  aandacht en medewerking.

 

KWT Waterbeheersing B.V.

 

 

John Rook

Algemeen Directeur