Automatische niveauregelunits

KDS Drijverstuw

De drijverstuw is toepasbaar in oppervlakte- en proceswater. De drijverstuw functioneert onafhankelijk van stroomtoevoer, waarbij de lusten en lasten gelijkmatig over een gebied verdeeld worden.