Overstorten - stuwen

KKS-PE Kantelstuw

De stuwen van KWT zijn zeer divers en worden voornamelijk toegepast in oppervlakte- en proceswater. Het toepassen van een kantelstuw met kunststof wangen, de KKS-PE, is in veel gevallen een prijsgunstige oplossing. De stuw is inzetbaar voor toepassingen tot 2 meter breedte, bij een maximale stuwhoogte van 1,2 meter. De ideale oplossing voor kleinere waterstromen, zoals bij tuinders, boskreken etc.