Overstorten - stuwen

KOP Overstortput

Deze HDPE stuw- en overstortput met schotbalken, kunt u rechtstreeks aansluiten op een duiker. Door de schotbalken van hoogte te wisselen, regelt u het peil bovenstrooms.