Terugslagkleppen

KRK-ECO terugslagklep

Deze terugslagklep beschermt uw eigendommen en goederen zoals residentiële of commerciële eigendommen, wegen en tuinen tegen schade veroorzaakt door terugstroming.
(specifiek voor terreinafwatering)