Afsluiters

KSA-MD - Afsluiter voor betonduikers

Afsluiter voor het tijdelijk blokkeren of doorlaten van oppervlakte-, riool- en proceswater.
Speciaal ontworpen voor betonduikers!