Overstorten - stuwen

KSU Compact

De KSU-Compact is een betonnen stuwput met een RVS stuwplaat die om zijn as heen kantelt. Dit product is gemaakt om het bovenstrooms waterpeil te beheersen.