Project

Dubbele aflaat Rotterdamsebaan

Den Haag groeit, economisch en in inwonersaantallen. Om ervoor te zorgen dat de stad goed bereikbaar blijft, legt de gemeente Den Haag de Rotterdamsebaan aan. Een nieuwe weg die de  snelwegen A4/A13 aansluiten op de Centrumring. De Rotterdamsebaan is circa 4 kilometer lang, waarvan  bijna 2 kilometer in een tunnel..

De Rotterdamsebaan is meer dan alleen een weg. Onderdeel van het project is de aanleg van het Molenvlietpark, waarmee de weg wordt ‘ingepakt’ in een groen landschap. In het park wordt in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland een waterberging aangelegd  met een capaciteit van maar liefst 60.000m3 water. Hiermee kan in de toekomst bij hevige regenval een teveel aan water tijdelijk opgevangen worden. En wat is er mooier dan veiligheid te combineren met prachtige natuur?

Molenvlietpark

Molenvlietpark Den Haag
Afbeelding: Gemeente Den Haag

In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland wordt deze berging momenteel gerealiseerd. De berging wordt ingericht als een park met ruimte voor de natuur en de mogelijkheid tot wandelen. Bij de waterberging is er ruimte voor een vispaaiplaats, een trekpontje en een vlonderpad dat dwars over een deel van de waterberging loopt .

Om de waterberging in gebruik te kunnen nemen, legt de Combinatie Rotterdamsebaan een kade aan zodat er peilverschil ontstaat tussen de hoger gelegen Westvliet en de waterberging. In deze kade brengt de Combinatie een dubbele inlaat aan, voorzien van 2 kantelstuwen welke op afstand bestuurd kunnen worden.

Kantelstuw Rotterdamsebaan

Beide kantelstuwen hebben een breedte van 3,5 meter! De totale breedte van de inlaatdrempel komt daarmee op 7 meter met een capaciteit van 5 m3/seconde. Dat betekent dat de gehele berging in een paar uur benut kan worden. KWT Waterbeheersing heeft hiervoor het gehele ontwerp, projectbegeleiding en productie van de stuwen inclusief de stalen frames mogen realiseren voor de Combinatie. Om aan de wensen van het Hoogheemraadschap tegemoet te komen, is de gehele stuw uit het frame te nemen zonder de constructie droog te zetten.

Ontwerp

Om tot een goed ontwerp te komen voor design- en constructprojecten is een goede samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer nodig. KWT heeft inmiddels 30 jaar ervaring met het bouwen van stuwen en heeft deze ervaring goed kunnen gebruiken om voor haar opdrachtgever, Combinatie Rotterdamsebaan en haar opdrachtgevers, een succesvol ontwerp neer te zetten. Op het gebied van afmeting, capaciteit, snelheid, levensduur en uitneembaarheid zijn deze speciaal ontworpen voor dit project.

Namens KWT bedankt voor de fijne samenwerking om tot dit ontwerp te komen!

Rotterdamsebaan