Project

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

De eisen van de Europese ‘Kader Richtlijn Water’ (Water Framework Directive 2000/60/EC) wordt in Nederland door Rijkswaterstaat ingevuld met het programma ‘Ruimte voor de rivier’.

Dit programma kent een 9-tal variaties om de capaciteit van rivieren in Nederland te vergroten. Ruim 30 projecten zijn gestart om o.a. de rivieren IJssel, Waal, Nederrijn, Lek en Bergsche Maas meer ruimte te geven middels het vrijmaken van obstakels, uitgraven van uiterwaarden, of verbeteren van dijken.

Een van die oplossingen is het aanleggen van een hoogwatergeul aan de IJssel, niet ver van de plaats Veessen en Wapenveld. Op initiatief van Waterschap Vallei en Veluwe is in 2007 begonnen met een projectstudie als gevolg van de extreme hoogwaterstanden in 1993 en 1995 wat toentertijd leidde tot evacuatie van een kwart miljoen inwoners. Met een budget van € 2,3 mld wordt getracht de afvoercapaciteit van de IJssel met een kleine 10% te verhogen. De uitvoering van het project, dat in 2019 afgerond moet zijn, is aangenomen door de Combinatie IJsselweide, een consortium van Boskalis en Van Hattem en Blankevoort.

Impressie Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld
Volker Infra Design is verantwoordelijk voor het ontwerp. Zij hebben onder andere Ingenieursbureau Witteveen+Bos en Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten ingeschakeld om een deel van het ontwerp(fase) uit te werken.
In 2015 is de ontwerpfase van het project afgesloten, en het laatste half jaar van 2015 is KWT Waterbeheersing gevraagd haar technische tekeningen en berekeningen, binnen de kaders van het civiele ontwerp, aan te bieden. De opdracht omhelst een groot aantal afsluiters, kantelstuwen, en hydraulisch bedienbare droogzetschotten. De levering vindt in delen plaats, beginnend in maart met een laatste levering gepland voor medio 2016. De eerste levering zal in week 8, 2016, plaatsvinden, en betreft een tolklep met een opening van 1,8 x 2,75 meter.
Alle producten worden in RVS 304 uitgevoerd; 16 afsluiters, in het formaat variërend van 1,5 x 1,25 meter to 2,5 x 2 meter, en 11 kantelstuwen variërend van 2 x 1,1 meter tot 8,25 x 2,1 worden ontworpen volgens het principe van Systems Engineering and Lean Manufacturing, een proces dat middels validatie en verificatie een voortdurende terugkoppeling en intensief overleg vereist.
hoogwatergeul overzichtstekening

Nieuwsgierig geworden?

De Combinatie Ijselweide heeft webcams hangen, zo heeft u een goede impressie hoe het er nu bij staat!