Project

Hoogwater afsluiters Neer - Limburg

Na de overstromingen in Limburg in 1993 en 1995, zijn rond neer in 1996 nooddijken aangelegd.
In 2005 zijn deze dijken onder de waterwet geclassificeerd als primaire waterkering, en in 2015 heeft Rijkswaterstaat de opdracht gegeven deze zodanig te verbeteren dat deze aan het huidige wettelijke beschermingsniveau voldoet.

Nabij het dorp Neer in Limburg, kruist de Neerbeek de winterdijk, zodoende moet deze opening kunnen worden dichtgezet bij hoogwater.

Bij dit beschermingsniveau is veiligheid de belangrijkste aangelegenheid, en word gebruik gemaakt van zeer uitgebreide verificatie matrixen om uiteindelijk tot de gewenste oplossing te komen. Er worden nieuwe schuiven geplaatst in bestaande betonnen constructies, welke extra uitdagingen met zich mee brengen.

Afsluiters Neer  Situatie voor renovatie

Het ontwerp

Bij veilige kunstwerken, horen veilige afsluiters.
De 2 passages in de dijk zijn 5.000mm breed en 2.500mm hoog, een oppervlakte van 12,5m2.

We starten hierbij met onze kennis en ervaring een schuif te ontwerpen, deze moet enerzijds aan de wensen van onze relatie voldoen.
Aan de andere zijde vraagt de NEN-EN 1993-2 specifieke ontwerpkenmerken, als KWT brengen wij deze wensen en eisen samen in een 3D ontwerp.

Met behulp van een constructeur, software en heel veel tijd brengen we naar onze opdrachtgever een ontwerprapport uit.
Dit 98 pagina tellende document verteld hoe de berekening tot stand is gekomen, welke normen zijn gebruikt en welke berekeningen daaruit voorvloeien.
Zelfs met onze 30 jaar ervaring komen er nog regelmatig opmerkingen naar voren, welke verwerkt worden in het 3D ontwerp.

Afsluiters Neer  engineering

Uiteindelijk maken we van dit 3D ontwerp honderden individuele onderdelen conform de NEN 1090-2 fabricage eisen.
Zeker bij grote producten moeten we voor de productie gebruik maken van externe partijen, bijvoorbeeld om het NDO (non destructief onderzoek) te doen.

Onze ISO 3834 gecertificeerde lassers registreren elke las en een projectleider voegt dit toe aan het productiedossier.
Zo is elke las, elk stukje materiaal, elke toevoeging en elke handeling vastgelegd zoals de NEN 1090-2 vereist bij specifieke toepassingen.

Afsluiters Neer  productie

Uiteindelijk is het laswerk en de assemblage gereed en kunnen we onze oplossing leveren aan de klant.

De oplevering aan het Waterschap geweest op 3-7-2021, de eerste inzet is geweest op 13-7-2021,  10 dagen na de overdracht met het hoogwater in Limburg.
Met een afvoer van 3260 m3/s stuwde de Maas de waterstand tot ongekende hoogte. Beide afsluiters hebben deze “vuurdoop” met vlag en wimpel doorstaan en het achterland veilig gehouden tegen het wassende water.

Afsluiters Neer  Situatie na renovatie