Project

RWZI Eindhoven

Waterschap de Dommel spant zich in om de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater verder te verbeteren. Een effectieve korte termijn maatregel is om het effluentwater van rwzi Eindhoven extra te beluchten. Samen met andere maatregelen wordt daarmee de ecologische kwaliteit van rivier de Dommel over kilometers beektraject verbetert.

Daarom zal de bestaande effluentgoot worden voorzien van beluchtingselementen.

KWT Waterbeheersing mag als onderaannemer van Servicis B.V. een aantal werkzaamheden uitvoeren, zodat het systeem een efficiƫnte werking krijgt.

Om de beluchtingselementen tijd te geven om het zuurstof niveau op peil te brengen, is er gekozen om het einde van de goot te voorzien van 3 kantelstuwen. Deze kantelstuwen gaan het peil in de goot op hoogte brengen, en beschermd tegelijk de zuivering voor hoogwater in de rivier De Dommel.

Ondanks de forse afmetingen van de kantelstuwen, 3.000 x 3.150 mm kunnen de stuwen straks binnen 5 minuten dicht gezet worden, om zo snel mogelijk het juiste waterniveau te bereiken.

RWZI Eindhoven

Naast de 3 kantelstuwen, mag KWT ook de afsluiter voor de bypass en de afsluiter aan het begin van de effluentgoot verzorgen.

Dit project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiƫle steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: http://www.grensregio.eu/

Uitleg van Waterschap de Dommel over het aansluitende deel van RWZI Eindhoven