Project

Stuw Oudebostocht Zuid

KWT Oplossing in Focus

 

Vanwege een wijziging in het peilbesluit van Waterschap Zuiderzeeland diende er een nieuwe oplossing te worden gevonden in de Oudebostocht Zuid met een groter regelbereik.

Hierop heeft KWT een innovatieve totaaloplossing aangedragen waarbij de twee oude overstortschuiven van elk 2 meter breed en 0,9 meter hoog in èèn grote betonwand te vervangen voor èèn kantelstuw van 5 bij 1,2 meter.

 

 

Woensdag 01

Hiervoor is de maatvoering van de bestaande damwand aangepast, waarbij onder water de betondrempel er uit is gezaagd. KWT heeft hierop een nieuw stalen gecoat frame gezet waarop de nieuwe kantelstuw weer is aangebracht.

Het eindresultaat van dit project ziet er zeer netjes uit, complimenten voor KWT voor deze oplossing

— Projectleider Waterschap Zuiderzeeland Dhr. Ing. C.O. (Chris) Adema

Projectleider Civiele Techniek Afd. Programma- en projectmanagement

De nieuwe situatie geeft 30 cm extra regelbereik en blijft drijfvuil niet meer voor de stuw liggen wat in de oude situatie het geval was.