Project

Triple-C - Stuwen voor Agrariërs

Samenwerken tegen weersextremen.

Het klimaat verandert, de huidige droogte die Europe en Nederland parten speelt, spreekt boekdelen: Om het probleem met weersextremen, zoals deze, op te vangen zijn maatregelen nodig, zowel landelijk als lokaal. Onder het Triple-C project – Climate resilience, Catchment based en Community based – werken Waterschap Brabantse Delta (WSBD) en Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) samen om een aanpak te realiseren op lokaal niveau.

ZLTO  WSBD

In het stroomgebied van de Molenbeek, regio Roosendaal, hebben WSBD, ZLTO en een aantal agrariërs de handen ineen geslagen en de uitdaging aangegaan om deze extremen lokaal aan te pakken. De agrariërs krijgen de mogelijkheid om zelf water te kunnen vasthouden in kavelsloten, zodat dit water lokaal in de bodem kan trekken. Voor het vasthouden van dit water is gekozen voor een stuw, waarmee het peil in de sloten goed kan worden beheerd.

Er is sprake van een “dreigend watertekort” in Nederland. Voor watermanagers is vanaf nu Code Geel van kracht, zo heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) woensdag bekend gemaakt.”

— NRC 18-7-2018

Nu de stuwen operationeel zijn kunnen de betreffende agrariërs zelf de controle uitoefenen over een groot deel van het waterbeheer in hun sloten en watergangen rondom hun kostbare bezit. Waardoor er bij droogte, de beschikking is over meer grondwaterreserve welke anders direct de Molenbeek in was gelopen. Niet alleen de agrariërs zijn hier enorm mee geholpen, maar ook het Waterschap Brabantse Delta, omdat het water langer in het gebied waar het gevallen is wordt vastgehouden, dit voorkomt wateroverlast in het lager gelegen gebied van de Molenbeek bij langdurige regenval.

Werking schotbalkenstuw met knijpvoorziening

Dit project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma, en met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: http://www.grensregio.eu/

INTERREG