Water sparen Regen vasthouden waar het valt

2020, het derde opeenvolgende jaar waarin droogte extreem is.
De regenval die volgt is vaak extreem, een grote hoeveelheid in een zeer korte periode.

De gevallen regen krijgt hierdoor geen tijd om in de (veelal uitgedroogde) bodem te trekken en spoelt via de haarvaten, gemalen en rivieren naar de zee.

KWT Waterbeheersing levert al meer dan 25 jaar LOP stuwen (Landbouw OntwikkelingsPlan) aan diverse partijen.
De stuwen kunnen worden ingesteld op een gewenste hoogte en hebben vaak een extra sparing om langzaam water af te laten.

Door een juiste plaatsing van de stuwen, kan dit gevallen regenwater worden vastgehouden in de haarvaten.
De gevallen regen krijgt dan de kans om in de bodem te infiltreren om zo de grondwaterstand aan te vullen.

Stuw 11  Triple C

De meeste LOP stuwen staan in de volgende situaties;

In het midden van de sloot, bijvoorbeeld bij verloop in hoogte van een perceel.

Aan het einde van een sloot, voor een duiker in de gronddam.

Een waterschap of lokale land- en tuinbouworganisatie is vaak bereid te helpen bij het bepalen van de juiste positie en verstrekt soms ook subsidie op een stuw.

Verstelbaar

De specifieke eigenschap van een KWT stuw is dat deze verstelbaar is.
Zo kan gedurende een lange periode geanticipeerd worden op de neerslagsituatie of veranderende omstandigheden zonder dat er voor lange periode gestopt hoeft te worden met het sparen van water.

De aluminium schotbalken blijven altijd in hetzelfde raamwerk, alleen de volgorde wijzigt, zodat schotbalken niet worden kwijtgemaakt.

 

Tips

  • Overleg altijd met het lokale Waterschap / Hoogheemraadschap voordat u plannen maakt.
  • Voorkom uitspoeling van grond, plaats de stuw altijd conform advies van het Waterschap.
  • U wordt nu waterbeheerder, voorkom overstroming en laat tijdig water af indien noodzakelijk.
  • Onderhoud uw materiaal, zo heeft u er wel 30 jaar plezier van. (het onderhoud is zeer beperkt)
  • Plaats bijvoorbeeld een gekleurde paal bij de stuw, zo ziet u deze niet over het hoofd bij het maaien.
    Wist u dat maaischade de meest voorkomende schade is bij stuwen?

Zie hier een in Noord-Brabant uitgevoerd project:

Triple-C stuwen voor agrariërs

Vaak kan een lokale GWW-aannemer u helpen met het plaatsen van deze stuwen, hoe beter de stuw is geplaatst hoe meer plezier u hiervan heeft.